Een dankbetuiging aan een inspirerende collega na 6 jaar