Kwaliteitsdocument

Controle kwaliteit panel Bureau Fris B.V. KvK 34229526

Gedeponeerd op 13 augustus 2015

De kwaliteit van de database van Bureau Fris wordt gewaarborgd door:

- Wanneer wij de selectiecriteria binnen krijgen, wordt de doelgroep nauwkeurig geselecteerd. Naar deze geselecteerde respondenten zal een vragenlijst worden verstuurd. Aan de hand van deze vragenlijst selecteren wij de respondenten die voldoen. Wij bellen vervolgens de respondenten om ze uit te nodigen en om de gegevens door te nemen die ze hebben ingevuld. Het persoonlijk contact is een belangrijk aspect hierin. Indien ze uitgenodigd worden, bellen wij ze nog een keer na en wordt een dag van tevoren een sms verstuurd ter herinnering. Dit om een zo’n hoog mogelijke opkomst te garanderen.

- We werken met onze eigen database RBS (Respondenten Benader Systeem). Op deze manier kunnen wij nauwkeurig selecteren en worden alleen respondenten uitgenodigd die voldoen aan de criteria. De overige respondenten worden uitgesloten.

- Per project is er een accountmanagers die het contact met de klant heeft van A tot Z.

- Onze accountmanager werken 40 uur per week, zodat zij altijd ter beschikking zullen staan en het contact met de klant goed kunnen onderhouden.
- Daarnaast is er een Senior Teammanager, die de kwaliteit waarborgt van alle projecten die er lopen. Zij waarborgt een goede kwaliteit van zowel de selectie als de facility. Indien er problemen zijn, kan er ook altijd contact met haar worden opgenomen.

- Om het contact met de klant zo goed mogelijk te laten verlopen, sturen wij regelmatig updates. Zo blijft de klant volledig op de hoogte van het project en indien iets niet soepel verloopt, kunnen we dit op tijd herstellen.

- Wij houden duidelijk en secuur bij welke respondenten deelnemen aan welk onderzoek, waar en wanneer. Op deze manier voorkomen we dat respondenten te vaak mee doen of opnieuw worden geselecteerd voor onderzoeken waar ze al eens aan hebben deelgenomen hebben. Bovendien zorgt ons systeem ervoor dat respondenten die hebben meegedaan, de komende 6 maanden niet meer worden benaderd voor een onderzoek.

- Indien respondenten een opmerking krijgen na een onderzoek, noteren wij dit. Op deze manier houden wij bij welke respondenten geschikt zijn en welke respondenten niet geschikt zijn. De respondenten die niet geschikt zijn, zullen wij verwijderen uit onze database.

- Op eigen initiatief denken wij mee over het inzetten van reserves, om de opkomst zo hoog mogelijk te houden. Indien een respondent zich korter dan 24 uur van tevoren afmeldt, wordt hij of zij verwijderd uit onze database. Respondenten zijn hiervan op de hoogte.

- Ieder kwartaal worden er acties opgestart om nieuwe respondenten te werven, zowel op straat, als online/social media. Dit doen we om onze database up-to-date te houden


Voor respondenten
Nederlands